Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Op de inhoud en het gebruik van 2eHandsBoot.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van 2eHandsBoot.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Handelsonderneming Stultiens behoudt zich het recht voor 2eHandsBoot.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op 2eHandsBoot.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van 2eHandsBoot.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Handelsonderneming Stultiens, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Handelsonderneming Stultiens zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van 2eHandsBoot.nl, mag niets van 2eHandsBoot.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Handelsonderneming Stultiens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op 2eHandsBoot.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Handelsonderneming Stultiens spant zich in om de informatie op 2eHandsBoot.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Handelsonderneming Stultiens sluit iedere aansprakelijkheid voor op 2eHandsBoot.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op 2eHandsBoot.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend.

Beschikbaarheid

Handelsonderneming Stultiens spant zich in om 2eHandsBoot.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van 2eHandsBoot.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op 2eHandsBoot.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Handelsonderneming Stultiens. Handelsonderneming Stultiens biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Handelsonderneming Stultiens worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op 2eHandsBoot.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar 2eHandsBoot.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van 2eHandsBoot.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden/Arnhem.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord